Urmăreşte-ne pe Twitter şi Facebook

/// Schimbari metodologie decontare abonamente RATT la UVT

Visit link

Metodologia de decontare a abonamentelor de transport în comun RATT pentru studentii Universitatii de Vest din Timisoara s-a schimbat din nou. Conform metolodogiei noi, studentii nu vor mai trebui sa astepte ca abonamentul in curs sa expire pentru a putea fi decontat.

Puteti consulta intreaga metodologie mai jos:

Art.1. – Conform Art.205, alin (2) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, studenţii au dreptul la  decontarea a 50% din costulabonamentelor de transport în comun, fondurile aferente fiind alocate  Universității de Vest de la bugetul de stat. Totodată, în baza protocolului încheiat între Primăria Timişoara şi Regia Autonomă de Transport Timișoara (RATT),municipalitatea timișoreană suportă costul restului de 50% aferent abonamentelor RATT. Studenţii orfani beneficiază de gratuitate pentru categoriile de transport stabilite prin ordin al Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Art.2. – În acest sens, studenţii care doresc să-şi deconteze abonamentele RATT, trebuie să parcurgă următoarele etape:

  1. Obţinerea unui card Euro 26 sau OmniPass eliberat de Organizaţia Studenţilor din Universitatea de Vest din Timişoara (OSUT), B-dul Vasile Pârvan, nr.4, cam.247, în regim gratuit, pe baza BI/CI, a carnetului de student vizat la zi şi o fotografie tip buletin;
  2. Procurarea, de la chioşcurile RATT, aabonamentelor de transport în comun,pe baza cardului Euro<26, OmniPass, StudCard sau ProTimişoara(cu 50% reducere);
  3. Decontarea restului de 50%, la secretariatul fiecărei facultăți, conform Anexei 1. Studenții fiecărei facultăți din cadrul Universității de Vest din Timișoara au dreptul să deconteze toate tipurile de abonamente lunare (1 linie, 2 linii şi generale), pentru o lună sau pentru o fracțiune de lună.

Art. 3. – Documentele necesare în vederea decontării sunt:

  1. carnetul de student;
  2. cardul RATT;
  3. bonul fiscal de achiziționare a abonamentului; (toate acestea se prezintă în original)
  4. extrasul de cont (fotocopie sau original)- se aduce o singurădată, la prima decontare, sau atunci când numărul de cont/banca se modifică.

Art. 4. – Decontarea abonamentelor studenților se face astfel:

  •  pentru documentele depuse în perioada 1-14 a lunii, decontarea se face luna în curs;
  •  pentru documentele depuse ulterior acestei date,decontarea se face luna următoare.

Art. 5. – Secretariatele facultăților au obligația de a întocmi lunar listele cu studenţii care au depus, spre decontare, abonamentele de transport în comun. Aceste liste sunt semnate de persoana care le întocmește și de Secretarul Șef al Universității de Vest din Timișoara și se depun la Serviciul Financiar până la data de 18 a fiecărei luni. Documentele sunt însoțite de următoarele: statele de plată rezultate, ordonanțarea de plată, împreună cu bonurile fiscale originale.

Art. 6. – Serviciul Financiarprocesează și verifică documentele primite, în perioada 18 – 25 a fiecărei luni calendaristice urmând ca, după data de 25, să se vireze sumele în conturile beneficiarilor.
Art. 7. – Se decontează doar abonamentele achiziționate pentru perioadacursurilor universitare. În timpul vacanțelor, studenții nu beneficiază de decontarea transportului în comun.
Art. 8. – Abonamentele se decontează pe parcursul anului universitar curent şi nu mai târziu de sfârşitul anului calendaristic, pentru anul universitar precedent.
Art. 9. – Beneficiază de decontarea abonamentelor de transport în comun studenții înmatriculați la cursurile de zi, toate ciclurile de studii(licență, masterat și doctorat),cu limita maximă de 30 de ani.


/// There are no comments yet, but you can be the first

/// Leave a Reply


Copyright © Student+. Toate Drepturile Rezervate.

http://safe-internet-store.com http://safe-internet-shop.com http://safe-internet-shopping.com http://safe-online-ordering.com